Co je Masážní terapie Awakening® – MTA

Velmi obtížně se dá vyjádřit a přiblížit obsah a celý záměr v Awakeningu v několika řádcích:-).

Jakákoliv mnou sdělovaná a vámi neprožitá věc, není pravdivá:-) To jistě budete se mnou souhlasit. Je to něco jako bych mluvila o tom, jak jsem vylezla na vrchol Tibetu a jak mi to změnilo můj život a co jsme prožívala. Byla by to jen moje pravda, a ne vaše. Byla by to pouze vaše představa. Chyběl by vám váš osobní prožitek a tím Awakening je.  Avšak mohu vás touto cestou alespoň inspirovat k touze Awakening zažít, projít jím.

Awakening-probuzení, není jen o probuzení naší kundaliní energie(vnitřní síly), není jen o probuzení našeho těla, ale je především o poznání, pravdě a svobodě. Svoboda je ticho, život, klid, radost. Je to cesta k sobě samému. Celý proces je sjednocení se s Jednotou a zákonitostmi této planety. Vede nás k vidění a prožívání pravdy a integrity. Pokud máme vidění, vnitřní vidění věci, tak jak jsou, nastává svoboda. Vidění je svoboda.
Awakening je probuzení našeho života uvnitř nás. Mnohdy býváme tlakem života velmi unaveni, bez energie a života. Nemáme čas sami na sebe natož na rodinu a blízké. Jsme tak zahlcení sami sebou, že se navzájem neprožíváme a žijeme si svoje životy uvězněni sami v sobě bez naplnění a radosti ze života, pouze přežíváme. Záměrem techniky Awakening a kurzů je zažít a dojít do tohoto stavu, kdy jsme v jednotě sami se sebou a s druhými. Při procesu dochází k uzdravení vztahů, problémů života. Fyzické zdraví je pak samozřejmým benefitem této cesty.

Awakening má několik úrovní je to úroveň základní a dále diagnstická, hloubková.

Základ je určena nejen pro profesionální maséry, kteří, pracují na všech úrovni bytí, a to těla, mysli a ducha, ale je určena také pro lidičky, kteří se chtějí za krátký čas naučit léčit druhé a uzdravovat nejen tělo, ale i vztahy a srdce. Vynikající výsledky jsou zaznamenány v uzdravování vnitřích vztahů rodin a to i fyzických nemocí. Základ je postavena na jednoduchosti, přirozenosti vůči univerzálním zákonům a praktičnosti. Je to velmi jednoduchý nástroj, kterým můžeme velmi pomoci jak sobě, tak lidem ve našem okolí.

Zpětná vazba Awakeningu u klientů a účastníků kurzů a školy prokazuje velmi dobré výsledky v léčbě nejen těla, ale také na úrovni vztahové, na úrovni financí, a mnoho dalších. Mnoho lidem se po kurzu a masážích začali uzdravovat problémy ve vztazích, ale nejen v nich. Prakticky to, co je uvnitř se odráží ven, a jaké máme vztahy, takový je náš další život.

Awakening přijímám jako požehnání, které nám bylo dáno k tomu, abychom mohli proměnit naše bolesti a utrpení v radost a plný život. Již samotný základní kurz je velmi silným procesem na naší cestě.

Kurzy navštěvují i lékaři a zdravotníci a vykazují velmi dobré výsledky. Masáže Awakening se praktikuji i v oblasti speciální pedagogiky.

V čem je její účinnost?

Dotýká se nás samých, dotýká se principu a mechanizmů, které jsou v nás uloženy, působením speciálních poloh prstů, tlaku a tahu se aktivují obvody, které působí na neurobiologickou složku člověka. Tyto obvody aktivují naše programy, neprožité uložené emoce, vzpomínky, které ovlivňují naše zdraví a rovnováhu. Velkou úlohu hraje záměr, který je do metody vložen. Hlavní úlohu Awakening je propojení našeho vnítřního vnímání s realitou. Být v přítomnosti, prožívat naplno věci, přijmout realitu takovou, jaká je, a to má za důsledek rovnováhu a zdraví na urovni fyzické, psychické a duchovní.
Součástí Awakeningu a jeho vlivu je práce se záměrem, který má velkou roli v procesu uzdravování a štěstí.

Je výběrem a sjednocením prvků a účinných okruhů, které vzájemně na sebe reagují a propojují se na úrovní fyzické, (mentální, emocionální, psychické), duchovní. Proto za sebou nechává tak dobré výsledky.

Awakening je probuzení prožitku, probuzením naší vnitřní síly(kundaliní energie), naší podstaty v nás, je probuzením a uzdravením rovnováhy nejen fyzického aparátu (tělo, svaly, šlachy, orgány,páteř, systémy), ale také se dotýká mnohem hlubších principu na úrovni psychické, duševní, metafyzické. Je to přímá cesta ke zdroji. Je to napojení.

Nepotřebujete žádné zvláštní schopnosti, potřebujete jen mít touhu tím projít a přijít. To ostatní se pak již děje automaticky.

2017-12-11T20:32:42+00:00Červen 1st, 2017|BLOG|